China Trading Office

Room 11E, CITIC building No1 Tower. 
19 Jian Guo Men Wai Da Jie
Beijing
China
Tel: +86 10 85262623
Fax: +86 10 85262622